Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Неприбуткова організація: вимоги для реєстрації та перебування

, опубліковано 05 липня 2021 о 09:25

Актуальне інтерв’ю із начальницею відділу адміністрування податку

на прибуток, неприбуткових установ і організацій, спрощеної системи оподаткування та аналізу контрольованих операцій управління з питань

виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління

ДПС у Тернопільській області  Ольгою Кондратюк

Неприбуткові підприємства, установи та організації – це підприємства, установи й організації, основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства, а також іншої діяльності, передбаченої законодавством. Тобто цю діяльність спрямовано на надання благодійної допомоги, просвітницьких, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільних потреб, створення системи соціального самозабезпечення громадян і на інші цілі, передбачені статутними документами, укладеними на підставі норм відповідних законів про неприбуткові організації.

– Протягом якого терміну установи та організації мають подати заяву за формою 1-РН з метою отримання статусу неприбуткової організації з дня їх державної реєстрації?

– З метою отримання статусу неприбуткової організації зареєстровані установи та організації (новостворені) мають подати реєстраційну заяву за формою 1-РН державному реєстратору під час їх державної реєстрації або контролюючому органу за основним місцем обліку протягом 10 календарних днів з дня їх державної реєстрації.

– Які документи необхідно подати для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій?

Для включення до Реєстру неприбуткова організація повинна подати до контролюючого органу реєстраційну заяву за формою 1-РН і засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а житлово-будівельні кооперативи також засвідчені підписом керівника або представника такого кооперативу та скріплені печаткою (за наявності) копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

– Який термін подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації? 

Неприбутковими підприємствами, установами та організаціями звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації подається за базовий звітний (податковий) рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

 

– Чи утримують та сплачують податок на доходи нерезидента неприбуткові організації при виплаті доходів на користь нерезидентів та який порядок відображення таких виплат в податковій звітності?

При виплаті доходу нерезиденту неприбутковою організацією на таку неприбуткову організацію покладено зобов’язання з утримання податку з доходів нерезидента, який перераховується до бюджету.

Неприбуткові установи та організації, які утримують та вносять до бюджету податок на доходи нерезидентів, подають контролюючому органу разом зі Звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств із заповненням рядка 23 ПН Декларації та додатка ПН до рядка 23 ПН Декларації. Інші показники Декларації не заповнюються та інші додатки до Декларації не подаються.

– Де на офіційному вебпорталі ДПС можна ознайомитися з Реєстром неприбуткових установ та організацій?

З Реєстром неприбуткових установ та організацій можна ознайомитись у відкритій та приватній частинах Електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС (https://cabinet.tax.gov.ua).

– Чи потрібно неприбутковій організації до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій подавати фінансову звітність?

Неприбуткові підприємства, установи та організації подають Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та річну фінансову звітність,  яка є додатком та невід'ємною частиною Звіту.

– Чи є підставою для виключення неприбуткової організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій при порушенні вимог закону, який регулює її діяльність?

Порушення неприбутковою організацією, яка перебуває у Реєстрі неприбуткових установ та організацій, вимог закону, який регулює її діяльність є підставою для виключення такої організації з Реєстру з нарахуванням податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств та переходом до сплати податку на прибуток у порядку, встановленому розд. ІІІ ПКУ для платників податку.

– Чи може громадська організація без статусу юридичної особи бути включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій?

До Реєстру неприбуткових установ та організацій можуть бути включені громадські об’єднання лише зі статусом юридичної особи, які відповідають вимогам ст. 133 Податкового кодексу України.

– Які особи та яким чином, у т. ч. в електронному вигляді (за допомогою якого меню Електронного кабінету), можуть подати запит та отримати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій?

Запит про отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій  подається особисто представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку неприбуткової організації  за встановленою формою.

Витяг з Реєстру або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі  надсилається поштою за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків або особисто вручається платнику податку (його представнику) за основним місцем обліку платника податків.

Режим «Листування з ДПС» приватної частини інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» забезпечує можливість направлення платником до органу ДПС разом із супровідним листом запиту за встановленою формою у форматі pdf (обмеження 2 МБ).

– Чи необхідно подавати реєстраційну заяву за формою №1-РН у разі зміни місцезнаходження неприбуткового підприємства, установи та організації, яка пов’язана зі зміною адміністративного району, керівника або бухгалтера такої організації?

Ні, не потрібно. Інформація про зміну місцезнаходження неприбуткової організації, яка пов’язана зі зміною адміністративного району, або про зміну керівника такої організації оновлюється в контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора, в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».