Головне управління ДПС
у Тернопільській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Основні тенденції «Деклараційної кампанії-2021»

, опубліковано 28 квітня 2021 о 12:35

Вже котрий рік поспіль громадяни звітують про отримані доходи шляхом подання декларацій до органів ДПС за місцем своєї реєстрації. Основною метою декларування є наповнення місцевого бюджету, оскільки одним із бюджетоутворюючих податків  місцевого рівня є податок  на доходи фізичних осіб.

Про особливості та тенденції «Деклараційної кампанії – 2021» було нещодавно обговорено  під час спілкування  начальниці Монастириської ДПІ Головного управління ДПС у Тернопільській області Надії Керницької з кореспондентом місцевої газети «Вісті Придністров’я».

–           Надіє Володимирівно, нагадайте, будь ласка, хто повинен подавати декларацію про майновий стан і доходи?

– Подати декларацію про доходи за минулий рік зобов’язані громадяни, які отримали такі доходи:

доходи від провадження незалежної професійної діяльності;

доходи, отримані  від особи, яка не є податковим агентом;

іноземні доходи;

доходи від операцій з інвестиційними активами;

доходи від надання в оренду (суборенду), житловий найм нерухомості , якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання;

від успадкування чи отримання в дарунок коштів, майна, майнових  чи немайнових прав від осіб, які  не є членами  сім’ї  першого чи другого ступеня споріднення, крім спадкоємців-нерезидентів;

у разі отримання додаткового блага  у вигляді основної суми боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором у сумі, що перевищує 50 відсотків  однієї мінімальної заробітної плати , встановленої  на 1 січня звітного року(2020р.-4723,00грн.);

доходи отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, якщо розмір земельної ділянки перевищує 2 га.

–           Надіє Володимирівно, у які строки подається декларація про майновий стан і доходи за минулий рік?

–           Декларація передбачає визначення категорії, до якої  відноситься платник податків: громадянин; особа,  яка заявляє право на податкову знижку; особа, яка провадить незалежну професійну діяльність; підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування).

Податковим законодавством установлені такі строки для подання декларації;

– громадянин та особа, яка провадить незалежну професійну діяльність , -до 01 травня року, що настає за звітним ;

–                    підприємець – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім  календарним днем  звітного(податкового) кварталу (року).

Отже, річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік  громадяни подають до 1 травня 2021 року.

Платники податку, які мають право на отримання податкової знижки та бажають цим скористатися,  декларацію  можуть подати протягом поточного року. Слід зауважити, якщо платник у цьому році не використає право на нарахування податкового кредиту за наслідками 2020 року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься.   

–           Чи потрібно декларувати дарунки?

–           Так. Відповідно до Податкового кодексу України подарунки, а саме: кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг оподатковується за правилами, встановленими для спадщини. Відповідальність за сплату податку на доходи до бюджету несе обдарована особа. Вона зобов’язана включити вартість подарунка до  складу загального річного доходу, зазначивши його в річній податковій декларації.

–           Надіє Володимирівно,  на декларування яких доходів, отриманих протягом попереднього  року, Ви хотіли б звернути увагу?

Особливу увагу хотілося б звернути на отримані доходи громадянами від надання репетиторських послуг; при наданні рухомого та нерухомого майна в оренду (квартир, будинків, гаражів, магазинів, складських приміщень); від надання послуг власною с/г технікою фізичними особами.

Необхідно зауважити, що фізична особа зобов’язана самостійно визначити суму податкового зобов’язання в поданій нею декларації та сплатити зазначене податкове зобов’язання  до 1 серпня поточного року.

–           На сьогодні багато людей працює за кордоном. Чи зобов’язані вони подавати декларацію?

–           Так, будь-які іноземні доходи, отримані фізичною особою, підлягають декларуванню й оподатковуються за ставкою 18 відсотків. Якщо громадянин працює за межами України легально, то він підтверджує сплачені податки за кордоном  відповідною довідкою, легалізованою консульською установою України в тій країні, де працює громадянин.    

–           Нагадайте, будь ласка, які документи необхідно надати батькам при подачі декларації про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки за навчання?  

–           При поданні декларації про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки батьки повинні документально підтвердити понесені витрати на навчання дитини. До таких документів належать, зокрема, договори, укладені з навчальним закладом, квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові  касові ордери про сплату за навчання.

–            Якщо людна не знає, як правильно заповнити й обчислити податковий кредит, чи може вона  звернутися за консультацією?   

–           Так. Кожному платнику, якщо він цього потребує, надається консультація та допомога у заповненні декларації.

На сьогодні податкова служба спрямовує свої зусилля на створення максимально зручних умов для декларування громадянами доходів – починаючи від  комплексу інформаційних послуг, і до часткового автозаповнення декларації в Електронному кабінеті.

Разом із тим, на офіційному веб-порталі ДПС розміщено матеріали роз’яснювального характеру з питань декларування громадянами доходів.

–           Давайте зупинимося на більш конкретних доходах громадян. Так, наприклад, чи підлягатиме оподаткуванню квартира, або будинок, отримані у спадщину від будь-якої фізичної особи?

–           Вартість будь-якого об’єкта  спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого чи другого ступеня споріднення, оподатковується за ставкою 5 відсотків.

За нульовою ставкою оподатковуються об’єкти спадщини, зокрема, вартість власності, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів спорідненості. До членів сім’ї першого ступеня споріднення відносяться батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. До другого – рідний  брат, сестра,  бабуся, дід та онуки. Отже, при отриманні спадщини членами сім’ї першого чи другого ступенів споріднення, оподаткування здійснюється за нульовою ставкою, тобто податок не нараховується.

При отриманні спадщини від нерезидентів, незалежно від ступеня споріднення,  дохід оподатковується за ставкою 18 відсотків. При цьому обов’язок платника податку – нерезидента щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо нерезидентом податок  на доходи фізичних осіб сплачено до нотаріального оформлення об’єктів.