Головне управління ДПС
у Тернопільській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Розрахунок за ф. 1ДФ: коли надійшло повідомлення з кодом помилки 73 «Увага, такий запис направлено до відома і не підлягає вилученню»

, опубліковано 03 грудня 2019 о 11:40

Відповідно до п. п. «б» п. 176.2 ст. 176 розд. IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ) особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише при нарахуванні сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (далі – Податковий розрахунок за ф. 1ДФ), затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 №4 (далі – Порядок).

Згідно з п. 3.1 розд. III Порядку в реквізитах Податкового розрахунку за ф. 1ДФ, зокрема, відмічається відповідна клітинка «Звітний», «Звітний новий» чи «Уточнюючий» залежно від того, який податковий розрахунок подається.

При необхідності проведення коригувань Податкового розрахунку за ф. 1ДФ до закінчення строку його подання подається звітний новий податковий розрахунок.

Уточнюючий Податковий розрахунок за ф. 1ДФ подається при необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

При цьому коригування поданого і прийнятого Податкового розрахунку за ф. 1ДФ проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

Пунктом 4.4 розд. IV Порядку визначено, що порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента.

Повідомлення щодо допущених помилок у поданому Податковому розрахунку за ф. 1ДФ містить перелік кодів помилок. При розгляді контролюючим органом звітного нового або уточнюючого податкових розрахунків, надісланого засобами електронного зв’язку, та виявлення, зокрема, наявності ідентичного запису в Центральній Базі даних Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (порівнюються суми доходу, податку, ознака доходу, ознака пільги, дати прийому та звільнення), такий повторно надісланий звіт підлягає відбракуванню за кодом помилки 73 «Увага, такий запис направлено до відома і не підлягає вилученню» (далі – код помилки 73) з причин дублювання, про що повідомляється суб’єкту господарювання. Такий запис направляється до відома і вилученню не підлягає.

При здійсненні коригування показників розд. І Податкового розрахунку за ф. 1ДФ для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати «1» – на виключення рядка; для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати «0» – на введення рядка; для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується «1» – рядок на виключення, а в другому – «0» – рядок на введення (абзаци другий – п’ятий п. 4.4 розд. IV Порядку).

При здійсненні коригування показників розд. II Податкового розрахунку за ф. 1ДФ, зокрема, для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір – виключення****» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію (абзаци одинадцятий – дванадцятий п. 4.4 розд. IV Порядку).

Враховуючи те, що кожна ситуація виправлення податковим агентом допущених у поданому Податковому розрахунку за ф. 1ДФ помилок, у тому числі з кодом помилки 73, потребує детального розгляду та аналізу, то для отримання конкретної відповіді пропонуємо звернутися до контролюючих органів ДПС з наданням копій документів для отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі відповідно до ст. 52 ПКУ.