Винагорода за договорами цивільно-правового характеру підлягає відображенню у рядку 05 додатка 4ДФ Розділ: Новини