Наслідки подання одночасно двох або більше уточнюючих податкових розрахунків за ф. 1ДФРозділ: Новини