Щодо нарахування амортизації на земельні ділянки, малоцінні необоротні матеріальні активи, бібліотечні фондиРозділ: Новини